Ceny

Ceny ordinačních výkonů (výplněkořenové kanálkyanesteziebělení atd.) a laboratorních výrobků (korunky,můstkyprotézy atd.)jsou kalkulovány podle časové náročnosti a použitých materiálů a přístrojů, a dále také provozních nákladů. Ceny v našich ordinacích se pohybují pod republikovým průměrem. I přes to se snažíme používat vždy nejlepší a nejnovější materály a přístroje. Všichni zaměstnanci se stále vzdělávají a zúčastňují odborných školení a seminářů.

Před každým ošetřením Vám vypracujeme léčebný plán s celkovou kalkulací všech zákroků.

Ceny se pohybují přibližně v rozmezí 900,- až 1900,-Kč u výplní, 4100,- až 5200,-Kč u korunek, 5000,- až 7000,-Kč u bělení, cena implantátu je 20000,-Kč. Konkrétní cenu je možno stanovit po vyšetření každého pacienta.

Zdravotní pojišťovny hradí pouze standardní péči, takže pojištěný pacient u nás neplatí např. za preventivní prohlídkyRTG vyšetřeníextrakce, celkové snímací náhrady apod.