SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI

Máme uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě standardní stomatologické péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
213 – Revírní bratrská pokladna
217 – Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE