ZUBNÍ IMPLANTÁTY

Jak se zuby dosud nahrazují?

Mnozí z vás byli dosud zvyklí na klasické zubní můstky a protézy. Obě řešení člověku pomohou, ale mají i značné nevýhody. Můstek, jak sám název říká, přemosťuje mezeru mezi zuby. Stejně jako most vyžaduje dva pevné nosné pilíře. K jejich konstrukci je třeba použít dva zdravé, funkční, plnohodnotné zuby. Ty jsou obroušením nenávratně zničeny a již nikdy neplní svou původní funkci tak jako dříve.

Celková zubní náhrada také přináší nemalé problémy. S postupujícím časem protéza stále hůř drží. Důvodem může být postupující úbytek kostní tkáně čelisti pod protézou, u někoho může docházet pod protézou ke zbytnění ústní sliznice. Nositel uvolněné protézy nedokáže správně rozmělnit potravu, což může následně způsobit závažné poruchy trávicího ústrojí. Protéza často brání i plnohodnotnému společenskému životu.

Jak fungují implantáty?

Implantát je umělá náhrada zubního kořene, jež je upevněna v čelistní kosti a ve spojení s pilířem tvoří základ pro připevnění nového zubu. Umělý zub je tedy zakotven podobně jako zdravý zub. Je to jediný způsob, jak získá implantát pevnost a plnou funkčnost, srovnatelnou s původními zuby.

Jak probíhá ošetření?

Implantace probíhá tak, že lékař vsadí nejprve do vaší čelisti implantát, který má tvar malého šroubku. Jakmile se implantát během následujících 6 - 12 týdnů vhojí, napojí se na tento „šroubek" druhý díl - tzv. pilíř. Ten má tvar válečku, jenž vystupuje z dásně. Na pilíř se potom jednoduchým způsobem upevní umělý keramický zub. Na pohled nerozeznatelný od zubů původních a pevný při skusu.

Komu implantáty doporučujeme?

Implantáty doporučujeme všem lidem. Jejich pomocí lze řešit zaplnění mezer, velkých i malých, ale i doplnění zkráceného zubního oblouku. Implantáty doporučujeme i lidem zcela bezzubým. O konkrétním použití vždy rozhoduje lékař na základě celkového zdravotního stavu pacienta.

Jak dlouho implantáty vydrží?

Do určité míry to bude záviset na vás. Podle pokynů svého zubního lékaře musíte dbát na pravidelnou a důkladnou ústní hygienu. Dobré hygienické podmínky ústní dutiny jsou naprosto nutné! Zánětlivý proces parodontu může totiž způsobit vyloučení implantátu. V zanícených ústech by implantát mohl nadělat více škody než užitku. Váš zubní lékař má stejně jako vy zájem na dlouhé životnosti vašeho implantátu. Bude vás proto zvát na pravidelné kontroly. Řiďte se jeho pokyny! Pokud budete o implantáty řádně pečovat, dá se předpokládat, že vám budou sloužit do konce života. Zajímají-li vás čísla, udává se celosvětově, že po řadu let funguje bez problému 85-99 % všech zavedených implantátů. Ukázky různých šroubových implantátů:

Usazení šroubového implantátu
Šroubový implantát č.1
Šroubový implantát č.2
Šroubový implantát č.3
Šroubový implantát č.4
Ukázky šroubových implantátů